Skip to main content

Tòa án nhân dân huyện Cầu Kè tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2020

(20/01/2020 07:53)

Ngày 16/01/2020,Toà án nhân dân huyện Cầu Kè tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án và Hội thẩm nhân dân năm 2020.

Đến tham dự Hội nghị có đồng chí: Trịnh Minh Tự - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TAND tỉnh Trà Vinh; Trần Phong Ba - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cầu Kè; Trần Văn Chí Công - Chánh án TAND huyện Cầu Kè, cùng các lãnh đạo ban, ngành huyện Cầu Kè và Hội thẩm nhân dân.

image

Đồng chí Trịnh Minh Tự - Phó Chánh án TAND tỉnh Trà Vinh phát biểu tại Hội nghị

Về công tác xét xử năm 2019 vừa qua, TAND huyện Cầu Kè đã thụ lý 1.878 vụ, việc (so với cùng kỳ án thụ lý tăng 549 vụ, việc); đã giải quyết 1.849 vụ, việc các loại (so với cùng kỳ án giải quyết tăng 550 vụ, việc); án còn lại 29 vụ (có 04 vụ tạm đình chỉ và 25 vụ chưa giải quyết xong), đạt tỷ lệ 98,45%; đã tổ chức được 14 phiên tòa rút kinh nghiệm gồm có 07 hình sự, 06 dân sự và 01 hành chính, vượt chỉ tiêu đề ra là mỗi Thẩm phán tổ chức 01 phiên tòa rút kinh nghiệm (vượt chỉ tiêu 06 phiên tòa). Bình quân mỗi Thẩm phán giải quyết 19 vụ/tháng.

Về chất lượng xét xử đảm bảo được tính chính xác, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai, không bỏ lọt tội phạm, không xảy ra trường hợp trả hồ sơ điều tra bổ sung không đúng quy định của pháp luật; Việc áp dụng hình phạt tù cho bị cáo hưởng án treo, cải tạo không giam giữ đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Nhằm bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền của công dân nên vấn đề tranh tụng tại phiên tòa được tăng cường bảo đảm cho những người tham gia tố tụng thực hiện quyền tranh tụng trong xét xử. Chú trọng tới công tác hòa giải nên hòa giải thành được nhiều vụ án phải giải quyết cụ thể năm 2019 tổng số án hòa giải thành là 1.386vụ/1.814 vụ án các loại, chiếm tỷ lệ 76,40% trên tổng số án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại đã giải quyết. Các bản án, quyết định được tuyên rõ ràng, chính xác có tính khả thi và ban hành đúng thời hạn đảm bảo cho công tác thi hành án được thuận lợi, nhanh chóng. Việc chuyển các bản án, quyết định của Tòa án đến người bị kết án, đương sự, Viện Kiểm sát và các cơ quan có liên quan được thực hiện đúng quy định.

image

Quang cảnh Hội nghị

Trong năm qua, thực hiện cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị, công tác xét xử của Tòa án có những chuyển biến tích cực, vấn đề tranh tụng nhằm bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân được hết sức coi trọng. Trong quá trình giải quyết án luôn đảm bảo tính dân chủ, công khai và nghiêm minh của pháp luật. Các phán quyết của Tòa án căn cứ vào kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, người bào chữa, bị cáo và những người tham gia tố tụng nên đã đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đương sự. Thực hiện Chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao về việc công khai bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân huyện Cầu Kè đã công khai 50/50 bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật lên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao, đạt tỷ lệ 100%.

Công tác Hội thẩm nhân dân, Ban lãnh đạo Tòa án có phối hợp với Đoàn Hội thẩm trong công tác quản lý Hội thẩm, công tác xét xử, tập huấn nghiệp vụ. Đồng thời cung cấp nhiều văn bản Luật có liên quan đến công tác xét xử nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của các Hội thẩm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ xét xử. Trong năm 2019, có trên 222 lượt Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử 111 vụ án các loại, khi xét xử đảm bảo nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.

Công tác xây dựng Đảng trong Tòa án nhân dân luôn gắn với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, Thẩm phán Tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh. Chi bộ luôn quan tâm làm tốt giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên của đơn vị; công tác phát triển đảng; duy trì kỷ luật, kỷ cương, nề nếp sinh hoạt, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đề cao tinh thần phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt đảng; xây dựng, giữ gìn đoàn kết tốt nội bộ.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Trần Văn Chí Công - Chánh án TAND huyện Cầu Kè nhấn mạnh: Năm 2019 Tòa án nhân dân huyện Cầu Kè triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình tội phạm tuy được kiềm chế nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, các tranh chấp về dân sự, nhất là các tranh chấp có liên quan đến đất đai, tình trạng ly hôn xảy ra ngày càng nhiều, đặc biệt là việc tranh chấp về nợ hụi ở hầu hết các xã, thị trấn trong huyện phát sinh ngày một gia tăng, gây mất trật tự trị an trong xóm ấp, gây bất ổn xã hội… Quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/BCSĐ ngày 18/01/2019 của Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh, về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Trà Vinh. Lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện Cầu Kè đã chủ động xây dựng, chương trình, kế hoạch cụ thể, sát với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Với sự chỉ đạo sát sao về mọi mặt công tác của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh; sự theo dõi chỉ đạo sát sao của đồng chí Trịnh Minh Tự, lãnh đạo phụ trách địa bàn huyện Cầu Kè; sự quan tâm chỉ đạo của TT. Huyện ủy; sự giám sát của TT.HĐND huyện; sự giúp đỡ, phối kết hợp nhiệt tình của lãnh đạo UBND huyện; của các cơ quan, ban ngành huyện, của UBND các xã, thị trấn; của Đoàn Hội thẩm nhân dân; sự đoàn kết trên dưới một lòng, sự nỗ lực vượt khó, với quyết tâm chính trị cao của tập thể Thẩm phán, thư ký, thẩm tra viên, của cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân huyện Cầu Kè, nên năm qua đơn vị đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra

image

Đồng chí Trần Văn Chí Công - Chánh án TAND huyện Cầu Kè phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng lắng nghe các ý kiến phát biểu các lãnh đạo ban, ngành của huyện về mặt hạn chế và cần phải có những biện pháp khắc phục kịp thời trong năm 2020.

Năm 2020, TAND huyện Cầu Kè tăng cường công tác lãnh đạo tư tưởng, giáo dục chính trị trong công chức và người lao động để giữ gìn tốt phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao năng lực công tác để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “ tăng cường xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, thực hiện các nhiệm vụ công tác của Tòa án gắn với việc thực hiện các yêu cầu của cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”.Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, bản lĩnh nghề nghiệp, tinh thần, trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân và phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong đội ngũ cán bộ, công chức. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; phát hiện kịp thời xử lý nghiêm minh những đơn vị, cá nhân có vi phạm theo quy định. Thực hiện nghiêm Quyết định số 120/QĐ-TANDTC ngày 19/6/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về viêc ban hành quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân; Quyết định số 87/QĐ-TANDTC ngày 04/7/2018 của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia về việc ban hành Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán.

image

Đồng chí Trịnh Minh Tự - Phó Chánh án TAND tỉnh Trà Vinh

Và đồng chí Trần Phong Ba - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cầu Kè

trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho TAND huyện Cầu Kè

Tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Minh Tự - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TAND tỉnh Trà Vinh đánh giá cao thành tích mà TAND huyện Cầu Kè đã đạt được trong năm 2019 vừa qua. Trong thời gian tới đồng chí Trịnh Minh Tự mong muốn TAND huyện Cầu Kè cố gắng phát huy tiếp tục thực hiện chủ đề hành động “Trách nhiệm, kỷ cương chất lượng, vì công lý”. “Với sự cố gắng nổ lực phấn đấu không ngừng của công chức và người lao động TAND huyện Cầu Kè, cùng với sự quan tâm sâu sát của Thường trực Huyện uỷ, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, sự giúp đỡ quý báo của chính quyền các cấp và sự phối hợp của các cơ quan hữu trách. Tôi tin tưởng rằng TAND huyện Cầu Kè sẽ đạt nhiều thành tích cao trong thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2020”.

image

image

image

image

Đồng chí Trịnh Minh Tự - Phó Chánh án TAND tỉnh Trà Vinh

Và đồng chí Trần Phong Ba - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cầu Kè

trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2019

Thừa uỷ quyền của TAND tối cao tại Hội nghị đồng chí Trịnh Minh Tự - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TAND tỉnh Trà Vinh trao Quyết định và trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho TAND huyện Cầu Kè, Bằng khen của Chánh án TAND tối cao và các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nguyễn Trung


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 170
cdscv