Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

CHÁNH ÁN

Image
TRỊNH MINH TỰ
Năm sinh: 1967
Quê quán: Xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà VinhPHÓ CHÁNH ÁN

Image
NGÔ ĐÊ
Năm sinh: 1976
Quê quán: Xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà VinhPHÓ CHÁNH ÁN

Image
TỐNG VĂN VIÊN
Năm sinh: 1962
Quê quán: Xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà VinhPHÓ CHÁNH ÁN

Image
NGUYỄN VĂN MẾN
Năm sinh: 1971
Quê quán: Xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinhcdscv