Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

Chánh án TAND thành phố Trà Vinh

Image
NGUYỄN THANH SỸ
Năm sinh: 1966
Quê quán: Phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà VinhCHÁNH ÁN TAND HUYỆN CÀNG LONG

Image
HUỲNH VĂN HOÀNG VÂN
Năm sinh: 1974
Quê quán: Xã An Phước, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh LongChánh án TAND huyện Cầu Kè

Image
TRẦN VĂN CHÍ CÔNG
Năm sinh: 1971
Quê quán: Xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà VinhChánh án TAND huyện Duyên Hải

Image
TRẦN VĂN YÊN
Năm sinh: 1968
Quê quán: Xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà VinhChánh án TAND huyện Trà Cú

Image
NGUYỄN VĂN TRUYỀN
Năm sinh: 1976
Quê quán: Xã Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà VinhChánh án TAND thị xã Duyên Hải

Image
NGUYỄN THANH TRUYỀN
Năm sinh: 1977
Quê quán: Xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà VinhChánh án TAND huyện Châu Thành

Image
LÊ VĂN HÙNG
Năm sinh: 1965
Quê quán: Xã Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà VinhChánh án TAND huyện Tiểu Cần

Image
PHẠM VĂN LONG
Năm sinh: 1966
Quê quán: Xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng ThápChánh án TAND huyện Cầu Ngang

Image
LÝ THANH LÂM
Năm sinh: 1977
Quê quán: Xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinhcdscv